Lobet - Timmer- en schrijnwerk

Onze aggregaties

  • D4:geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd.
  • D5: timmerwerken, houten spanten en trappen in hout waarvoor we over klasse 1 beschikken, m.a.w. voor werken die kunnen oplopen tot 135 000 euro zonder btw;
  • D20: metalen daken en zinkwerk
  • F2: metalen draagstructuren waarvoor we over klasse 1 beschikken, m.a.w. voor werken die kunnen oplopen tot 135 000 euro zonder btw